نهج الباغه

 

حکمت ۴۵٨

نشانه های ایمان

ودرود خدا بر او  فرمود :نشانه ایمان آن است که راست بگوِِِِِِِِِِِِِِِیی آنگاه که تورا زیان رساند

ودروغ نگوئی که تورا سود رساند و آن که بیش از مقدار عمل سخن نگویی

وچون از دیگران سخن گویی از خدا بترسی.

 

 

 

     

/ 0 نظر / 2 بازدید