شعر

المهدی طاووس اهل الجنه عصر یک جمعه دلگیردلم گفت بگویم        بنویسم که چراعشق به انسان نرسیدست!؟ چراآب به گلدان نرسیدست؟!وهنوزم که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید
تیر 89
4 پست